Webdesign by Riesstyle.nl

Effectief begeleiden van ouders en kinderen in een  (complexe) scheidingssituatie’

 

 

Menig professional die met kinderen werkt, heeft te maken met (complexe)  schidingssituaties. Ondanks je goede wil en inzet, lukt het niet altijd om ouders tevreden te houden en de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Het is alsof de ene ouder continu op het gaspedaal drukt terwijl de andere ouder zijn of haar voet op de rem laat staan. Vooruitgang is niet altijd gemakkelijk. Het frustreert, omdat je zo graag wilt dat ouders, ondanks de scheiding, samen ouders kunnen blijven. 

 

Wat ?

Tijdens deze training wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de impact van een scheiding  op gezinsleden en hun omgeving gekeken. De training geeft praktische handvaten voor een effectieve en preventieve begeleiding van het gezin in een (complexe) scheidingssituatie.                                      

Tijdens deze driedaagse training leer je hoe je als leider van het ‘proces’ met een transparante werkwijze -en communicatie ouders in een (complexe) scheidingssituatie kunt spiegelen in hun destructieve interactie. De training geeft je handvaten hoe je ouders kunt stimuleren in beweging te komen om beter met elkaar samen te werken en hun ouderschap op een positieve wijze vorm te geven? Tegelijkertijd kijken we naar het doen en laten van het kind in de scheidingssituatie. Wat heeft het kind nodig ?

Onderwerpen die worden behandeld:

  • Ouders kunnen tijdens het gesprek bij jou “uit de bocht vliegen” en lijken niet meer naar elkaar te willen luisteren. Hoe herken je de destructieve (non) verbale communicatiepatronen tussen ouders, hoe kun je het gesprek tussen ouders de-escaleren en hen op een normale wijze het gesprek laten voeren ?

  • Wat is de beste ‘aanvliegroute’ voor dit gezin; spreek ik eerst met de kinderen,  ouders of ouders apart ? Wat kunnen vrienden en familie voor het gezin betekenen ?

  • Kinderen in een scheidingssituatie hebben vaak een “overlevingsstrategie”ontwikkeld om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen. Hoe kun je kinderen het beste ondersteunen en hoe kun je naar ouders toe hun spreekbuis zijn ?

  • Je kunt mensen helpen zover als je zelf geholpen bent. Je kijkt naar je eigen rol en houding in de communicatie naar (strijdende) ouders en/of hun kind. Daarbij is je eigen (zakelijke) netwerk van belang. Wanneer verwijs je naar wie.

Het kader van deze training wordt gevormd door een combinatie van praktijkvoorbeelden, ervaringsoefeningen, videomateriaal, theorie en een documentatiemap met achtergrondinformatie. Dit alles in een plezierige en veilige setting om met elkaar nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Voor wie ?

Deze training is geschikt voor professionals die op welke wijze ook 

beroepsmatig met kinderen en/of ouders in een (complexe) scheiding te maken hebben zoals kindercoaches, kindertherapeuten, leerkrachten, pedagogen, psychologen, leerlingbegeleiders, remedial teachers etc. Voor meer informatie en deelname, www.dekindercoaches.nl.

De training wordt gegeven door Heleen Offerhaus