Webdesign by Riesstyle.nl

Focus op Ouderschap Na Scheiding 

Wat er ook is gebeurd, hoe het ook is begonnen; ouders zullen na de scheiding een nieuwe start moeten maken. Hoe gaan zij met de nieuwe situatie om ? Hoe benader je de andere ouder ? En vooral, hoe kun je onnodige strijd voorkomen ? 

Voor wie ?                                                    

Heleen Offerhaus en Marieke Borleffs (www.lindehuis.nl) geven een eendaagse Masterclass voor alle ouders die willen gaan scheiden of net gescheiden zijn en willen voorkomen dat hun kind onnodig de dupe wordt.

Wat ?                                                            

Ouders worden zich bewust wat het lijden onder de spanning en de zorgen om hun kinderen met hen doet. Ouders krijgen inzicht in de mogelijke reacties van kinderen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Voorts wordt begrijpelijk gemaakt wat de valkuilen van ouders zijn in hun eigen houding en onderlinge communicatie, hoe oplopende emoties en conflicten te (h)erkennen en hoe zij deze kunnen beheersen. Tenslotte stellen ouders reële en haalbare doelen voor de toekomst. Zij leren hoe zij vol kunnen houden gestelde doelen te realiseren en wat het netwerk voor ouders kan betekenen om hen te ondersteunen.

Hoe ?                                                               

De eendaagse Masterclass “Focus op ouderschap na scheiding” is verhelderend en concreet. Het  is ontwikkeld vanuit jarenlange praktijkervaring in het werken met gezinnen en (complexe) scheidingen als psycholoog, juriste, kind- en oudercoach en maakt ook gebruik van coachingstechnieken uit de topsport waarbij focus houden en volhouden centraal staan.

De Masterclass wordt gegeven aan een groep van maximaal 6 ouderkoppels (ouders kunnen ook individueel in groep) . Ervaring laat zien dat het groepsproces voor ouders praktisch en versnellend werkt.

Praktische informatie                                    

Deelname aan de eendaagse Masterclass wordt vergoed door de gemeente.