Webdesign by Riesstyle.nl

Kind- en Oudercoach

Vanuit verschillende invalshoeken ben ik ruim 20 jaar als professional actief betrokken bij jeugdigen en hun ouders.

 

Als juriste bij de rechtbank (familiekamer) in Amsterdam heb ik  beschikkingen en vonnissen geschreven in echtscheidingsprocedures. Daarbij had ik veelvuldig contact met de Raad voor de Kinderbescherming. 

Voorts was ik in de functie van adjunct-directeur werkzaam in de Bijlmerbajes bij jonge delinquenten.

Ook heb ik als leerkracht in het basisonderwijs, in zowel binnen- als buitenland, les gegeven en vele kinderen en/of hun ouders individueel begeleid. Tenslotte heb ik in de functie van beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg bij de gemeente Naarden meegewerkt aan de opzet van het Centrum voor de Jeugd en Gezin in Gooi - en Vechtstreek. Als gediplomeerd ouder-, kinder- en pubercoach heb ik vanuit mijn eigen praktijk ruim 6 jaar ouders en kinderen in (complexe) scheidingssituaties begeleid. Ook was ik co-therapeut voor ouders in het traject Kinderen uit de Knel. Naast het geven van trainingen aan professionals en ouders vanuit 1keer1, werk ik thans vier dagen per week voor de stichting Altra, eveneens voor ouders en kinderen in (complexe) scheidingen, volgens het programma Ouderschap Blijft.